Dự Đoán Tương Lai Theo Ngày Sinh – Chiêm Tinh Học

Check our Latest products!

Dự đoán tương lai theo ngày sinh được sử dụng trong Chiêm tinh học để xác định những gì tương lai có sẵn cho bạn. Có một số dấu hiệu trong Chiêm tinh học được gọi là các cung hoàng đạo và mỗi người thuộc một dấu hiệu cụ thể tùy thuộc vào ngày sinh của anh ta và mỗi dấu hiệu mô tả một đặc điểm tính cách riêng.

Có rất nhiều cách mà bạn có thể dự đoán tương lai. Chiêm tinh học, số học, đọc tarot, xem tướng tay và đọc khuôn mặt là một vài trong số các phương pháp này. Ngày sinh của bạn cũng có thể tiết lộ những gì trong tương lai dành cho bạn. Đây thường là những gì xảy ra trong dự đoán tương lai theo ngày sinh. Cả chiêm tinh học và số học đều sử dụng ngày sinh của bạn để dự đoán tương lai.

Chiêm tinh học Trung Quốc và Ấn Độ nói riêng theo ngày tháng năm sinh dự đoán trong tương lai. Nó cũng được coi là một cách xác thực để biết tương lai của bạn vì chiêm tinh học bao gồm sự kết hợp của các biểu đồ, con số và danh mục được cho là một quá trình khoa học. Ngày nay, việc đoán tương lai theo ngày sinh cũng ngày càng phổ biến. Có một số dấu hiệu trong chiêm tinh học được gọi là dấu hiệu hoàng đạo là một nhóm các chòm sao. Mặt trời, các hành tinh và mặt trăng được cho là di chuyển trên bầu trời thông qua dải các chòm sao này.

Mỗi ngày sinh được liên kết với một cung hoàng đạo cụ thể, vì vậy mỗi cá nhân đều thuộc một cung cụ thể tùy thuộc vào ngày sinh của anh ta. Dấu hiệu này xác định đặc điểm tính cách của người đó. Chẳng hạn, nếu bạn sinh từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11, bạn sinh ra dưới cung Bọ Cạp và bất kỳ người nào sinh ra dưới cung này đều có vẻ đam mê, trực giác và mạnh mẽ. Có tất cả 12 cung hoàng đạo đại diện cho 12 tháng trong một năm và mỗi cung mang những đặc điểm riêng mà những người sinh ra dưới những cung này được cho là sở hữu.

Dự đoán về các cung hoàng đạo khác nhau có thể được tìm thấy trên báo, tạp chí và thậm chí trực tuyến. Nếu bạn biết ngày sinh của mình thuộc cung nào, bạn có thể xem lá số tử vi hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm và từ đó xác định dự đoán tương lai theo ngày sinh. Trong Chiêm tinh học, mỗi hành tinh thuộc về một ngôi nhà và dấu hiệu. Ví dụ, Mặt trời đại diện cho cung hoàng đạo Leo và Mặt trăng đại diện cho Cự Giải.

Thông thường, mỗi biểu đồ sinh được chia thành mười hai mảnh gọi là nhà và được đánh số từ 1 đến 12. Các nhà chiêm tinh đưa ra dự đoán tương lai theo ngày sinh bằng cách nghiên cứu biểu đồ sinh và xem vị trí của các hành tinh trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi những hành tinh này rơi vào một ngôi nhà cụ thể, chúng sẽ giải phóng năng lượng và một số sự kiện sẽ xảy ra. Đây là cách các nhà chiêm tinh nghiên cứu và đánh giá vị trí của các hành tinh để đưa ra dự đoán tương lai theo ngày sinh.


write by Adonis

Leave a Reply