Các biểu tượng hoàng đạo của người Maya – Những dấu hiệu chiêm tinh cổ đại này có ý nghĩa gì đối với bạn

Check our Latest products!

Các biểu tượng cung hoàng đạo của người Maya là một cách khác để xác định tính cách của bạn thông qua các dấu hiệu chiêm tinh. Các biểu tượng dựa trên lịch Haab cổ đại đã được xác định là hơn 5.000 năm tuổi.

Nhiều người chưa bao giờ nghe nói về cung hoàng đạo của người Maya, nhưng với sự quan tâm ngày càng tăng trong năm 2012, thông tin này đang được tìm kiếm ngày càng nhiều.

Lịch Haab là lịch khoảng 365 ngày trong năm được chia thành 19 tháng hoặc các dấu hiệu. Biểu tượng cung hoàng đạo của bạn dựa trên ngày sinh của bạn, tương tự như chiêm tinh học truyền thống. Phạm vi ngày cho mỗi dấu hiệu được liệt kê dưới đây.

Ch’en: ngày 2 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1

Yax: 22 tháng 1 đến 10 tháng 2

Sắc: 11 tháng 2 đến 2 tháng 3

Keh: 03/03 đến 22/03

Mak: 23 tháng 3 đến 11 tháng 4

K’ank’in: 12 tháng 4 đến 1 tháng 5

Muwan: ngày 2 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5

Pax: 22 tháng 5 đến 10 tháng 6

Kayab: 11 tháng 6 đến 30 tháng 6

Kumk’u: ngày 1 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7

Wayeb: 21 tháng 7 đến 25 tháng 7

Pop: 26 tháng 7 đến 14 tháng 8

Wo: 15 tháng 8 đến 3 tháng 9

Nhâm nhi: ngày 4 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9

Sotz: 24 tháng 9 đến 13 tháng 10

Sec: 14 tháng 10 đến 2 tháng 11

Xul: ngày 3 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11

Yaxk’in: 23 tháng 11 đến 12 tháng 12

Mol: 13 tháng 12 đến 1 tháng 1

Khám phá ý nghĩa và cách giải thích các biểu tượng cung hoàng đạo của người Maya là một trong những nhiệm vụ lớn nhất của các nhà chiêm tinh hiện đại. Các nhà sử học đã giải mã chính xác chữ tượng hình từ các cuộn mô tả lịch Haab để đưa ra một số cách giải thích cơ bản.

Ví dụ, loài báo đốm, đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và xã hội của người Maya, được coi là vật tổ cho ba trong số các dấu hiệu. Con chó cũng vậy, nó được coi là vật dẫn đường sang thế giới bên kia cho những ai rời khỏi thế giới này.

Các biểu tượng khác có ảnh hưởng lớn trong các dấu hiệu chiêm tinh của người Maya là các nguyên tố, bốn hướng chính, số học và các mùa trong năm đối với nông nghiệp.


write by Egbert

Leave a Reply